E-sigaret minder schadelijk dan gedacht

E-sigaret minder schadelijk dan gedacht

Begin 2015 kwam de e-sigaret verschillende malen negatief in het nieuws. De e-sigaret zou vele malen schadelijker zijn voor de gezondheid dan een tabak sigaret. Er werd zelfs beweerd dat de e-sigaret 15 maal zo kankerverwekkend zou zijn dan een tabak sigaret.

Door alle negatieve publiciteit in de media zijn de meeste mensen minder geneigd de overstap naar de e-sigaret te maken, met als gevolg dat men blijft roken, wat veel hogere gezondheidsrisico’s met zich mee brengt.

Een e-sigaret is minder schadelijk dan de klassieke tabak variant, dat blijkt uit een recent onderzoek uitgevoerd door de Harvard School of Public Health, aldus de Raad van State. Niet alleen de Raad van State is van mening dat de e-sigaret minder schadelijk is dan de tabak variant, ook Stivoro, KWF en het Longfonds bevestigen dat de e-sigaret minder schadelijk is dan een sigaret. Het onderzoek van de Harvard School of Public Health toont ook aan dat een e-sigaret lang niet zo verslavend is dan altijd werd aangenomen. Ook blijkt het verslavende karakter van nicotine veel minder groot te zijn.

Planetfem - e-cigaretteArts Philippe Presles die onlangs een boek publiceerde over de e-sigaret als hulpmiddel om te stoppen met roken beweert in zijn boek dat de e-sigaret een prima methode is om te kunnen stoppen met roken. Philippe Presles stelt ook: “Deze uitvinding zal verantwoordelijk zijn voor het redden van een recordaantal levens in de 21ste eeuw”.

Ongetwijfeld zal er ook wel weer een onderzoek volgen waarin het gevaar van de e-sigaret juist wel wordt aangetoond. Deze zal dan een perfect excuus gaan vormen voor de overheid om ook hier accijns over te gaan heffen.

Share This