Bio en Demeter, wat is het verschil?

Bio en Demeter, wat is het verschil?

Als je boodschappen doet bij een biologische supermarkt, dan valt je vaak de hoeveelheid aan keurmerken op. Natuurlijk herkennen we het EKO-keurmerk direct en ook het EU-logo brengen we direct thuis, maar hoe zit het met het Demeter-keurmerk, dat we ook op steeds meer producten tegenkomen in de biologische supermarkt?

In het kort staan bijvoorbeeld het EKO-keurmerk en het EU-logo voor biologische landbouw. Het Demeter-keurmerk gaat nog een stapje verder en gaat voor de biodynamische landbouw (en dat al sinds 1927!). Demeter-producten voldoen aan alle normen voor biologische landbouw, zoals die binnen de Europese wetgeving zijn vastgelegd. Maar biodynamische bedrijven gaan nog iets verder: er is zorg voor het bedrijf en de bedrijfsomgeving – mensen werken nog dichter bij en met de natuur.

Griekse godin

Voor Demeter geldt de hoogste norm voor biodiversiteit op en rond hun bedrijf, aldus de stichting zelf. Zelfs de naam past perfect bij dit keurmerk. Demeter is namelijk de godin die in de Griekse mythologie in verband werd gebracht met alles wat leefde op aarde. Zij werd de godin van de akkerbouw, de boomkwekerij en de veeteelt.

Biodynamisch

Demeter-boeren hebben een gemengd bedrijf of werken samen met een nabijgelegen biodynamisch bedrijf. De biodynamische boer zorgt voor een zo natuurlijk mogelijke omgeving, waar de dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen en de gewassen met behulp van natuurlijke preparaten worden ondersteund. Zo vertaalt de kracht van de natuur zich in de het prachtige leven van de dieren, planten en hun krachtige producten.

Beste kwaliteit

De Demeter-veehouder:
• Voorziet voor 80% in de eigen voervoorziening, geiten 70%, varkens en pluimvee 50%
• Voedt zijn kalveren de eerste 3 maanden met verse, bedrijfseigen melk
• Strooit minimaal 20% van het voer uit aan het pluimvee in hele granen
• Voor de kwaliteit geldt: door alles in eigen hand te houden, is deze beter te waarborgen

Strenge eisen

Aan producten met het Demeter-keurmerk worden de hoogste eisen gesteld. Bij de samenstelling van Demeter-producten worden ingrediënten afkomstig uit de gecertificeerde Demeter-landbouw verwerkt. Ook hier gaan de eisen verder dan die aan EKO worden gesteld, zoals het verbod op:
• PVC in verpakkingen
• Conservering op basis van nitriet, citroenzuur en ascorbinezuur
• Het homogeniseren van melk
• Synthetisch gemaakte extracten van aroma’s en kruiden

Producten met een Demeter-logo bevatten gegarandeerd minimaal 66% Demeter-ingrediënten. Meer lezen? Op www.stichtingdemeter.nl vind je een compleet overzicht van de eisen en richtlijnen.

Bron en beeld: Stichting Demeter, Wikipedia

Share This