Ben jij te vroeg volwassen geworden?

Ben jij te vroeg volwassen geworden?

Heb jij het gevoel dat je als kind te vroeg volwassen bent geworden? Dat je meer als een ouder voor je ouders aanwezig is dan in je rol als kind? En loop je in je volwassen leven tegen diverse problemen aan waar je niet uitkomt?

Grote kans dat je veel herkenning vindt in het boek Te vroeg volwassen. Over parentificatie van Marinka Kamphuis. Over parentificatie vind je amper boeken en als ze er al zijn, zijn het vaak taaie studies die niet makkelijk weglezen. Alleen al daarom is dit boek een tip als je meer wilt weten over een kind dat vroeg volwassen is geworden.

Kinderen zorgen voor hun ouders

Doorgeschoten loyaliteit en grensvervaging tussen de rollen van kinderen en hun ouders komen vaker voor dan we denken. Maar is het per definitie slecht als zoiets gebeurt? Te vroeg volwassen gaat over kinderen die voor hun ouders zorgen, een verschijnsel dat we ‘parentificatie’ noemen, en over de verwachtingen die ouders van hun kinderen hebben. Het gaat hierbij zowel om praktische handreikingen als om emotionele ondersteuning.

Hoe gaat parentificatie in zijn werk?

Aan de hand van concrete voorbeelden wordt beschreven wat parentificatie is en hoe ze zich manifesteert. Verschillende risicogroepen, zoals kinderen van gescheiden ouders en kinderen van ouders met een psychische aandoening, worden uitgebreid behandeld, zodat duidelijk wordt hoe de gezinsproblematiek kan uitmonden in parentificatie. Marinka Kamphuis bespreekt de schade die kinderen kunnen oplopen, welke problemen zich nu, maar ook in hun verdere leven kunnen voordoen, en wat eraan te doen is. Ook komen verschillende theorieën aan bod en wordt onderzocht waarom sommige mensen de parentificatie uit hun jeugd beter te boven zijn gekomen dan anderen.

Het boek is bedoeld voor mensen die zich in de problematiek herkennen, maar daarnaast is het ook relevant voor psychologen, psychotherapeuten, orthopedagogen en andere hulpverleners.

Te vroeg volwassen. Over parentificatie, Marinka Kamphuis, €24,95. Onder andere te koop via Uitgeverij Boom.

Share This