Aantal rokende zwangere mama’s neemt niet af

Dat roken niet goed is voor onze gezondheid, weten we allemaal. Steeds meer mensen stoppen dan ook met roken, maar uit een onderzoek van het Trimbos Instituut is gebleken dat het aantal rokende zwangere mama’s de afgelopen jaren niet is afgenomen.

Uit nieuwe cijfers van het Trimbos Instituut dat het percentage vrouwen dat rookt tijdens de zwangerschap de laatste jaren niet is afgenomen. Onder hoogopgeleide zwangeren is het percentage rokers tussen 2010 en 2015 wel iets gedaald, maar het aandeel laagopgeleide rokende zwangeren blijft hoog en daalt dus niet.

Rokende mama’s?

In 2014-2015 is door TNO in opdracht van het Trimbos-instituut een landelijke peiling uitgevoerd onder moeders met een baby tot zeven maanden oud. Van alle vrouwen uit het onderzoek gaf in 2015 8,6 procent aan dagelijks gerookt te hebben gedurende de hele zwangerschap, wat niet significant verschilt ten opzichte van het percentage vrouwen dat in 2010 aangaf dagelijks gerookt te hebben. In de laagstopgeleide groep rookte 22 procent dagelijks tijdens de zwangerschap, in de hoogstopgeleide groep was dit één procent.

Het onderzoek laat verder zien dat ruim één op de vijf vrouwen die vóór of tijdens de zwangerschap stopt met roken, in de eerste maanden na de bevalling weer begint.

Wat zijn de gevolgen van roken tijdens je zwangerschap?

Roken tijdens de zwangerschap verhoogt het risico op een te vroeg geboren of te lichte baby, sterfte rond de geboorte, aangeboren afwijkingen bij het kind en wiegendood. Ook zijn er gevolgen op latere leeftijd, zoals longproblemen en mogelijk ook gedrags- en leerproblemen.

Onderstaande video (Rookvrij zwanger) biedt laagdrempelige informatie over roken en zwangerschap op een positieve manier. Moeders praten in deze video over hun eigen ervaring met stoppen.

Bron: Trimbos-instituut, Factsheet Roken tijdens de zwangerschap.  

Beeld: Pixabay

Share This